Dr n. med. Dorota Kozicka

specjalista dermatolog

Wiedzę zdobywała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku oraz licznych szkoleniach, zjazdach naukowych i konferencjach, na które do tej pory uczęszcza w celu zwiększania swoich kompetencji zawodowych.

Od początku swojej kariery z sukcesami łączy pracę naukową z praktyką. Dr n med. Dorota Kozicka jest autorką ponad 20 publikacji medycznych i doniesień zjazdowych. Została dwukrotnie wyróżniona za swoje prace – obie nagrody zdobyła w 2011 roku, pierwszą za pracę „Ziarniniak basenowy – analiza retrospektywna 5 przypadków” a drugą za pracę „Polimorfizm genu śródbłonkowo-naczyniowego czynnika wzrostu (VEGF), a podatność na raka podstawnokomórkowego skóry w populacji polskiej”.

Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie za pracę „Ziarniniak basenowy- analiza retrospektywna 5 przypadków”, zaprezentowaną podczas konferencji „Forum Młodych” Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 2011 rok.

II nagroda za pracę „Polimorfizm genu śródbłonkowo-naczyniowego czynnika wzrostu (VEGF), a podatność na raka podstawnokomórkowego skóry w populacji polskiej”, zaprezentowaną podczas konferencji „Forum Młodych” Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 2011 rok.

Dr Kozicka

Podstawą jej kwalifikacji jest odbyte szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alegrologii GUMed, po którym uzyskała tytuł specjalisty. Od roku 2013 może szczycić się tytułem doktorskim – rozprawę doktorską obroniła w ramach pracy dotyczącej leczenia chirurgicznego nieczerniakowych nowotworów skóry. O jej zaangażowaniu w swoją profesję może świadczyć chociażby członkostwo w Polskim Towarzystwie Dermatologicznym.

W Clinica Dermatologica specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób z zakresu dermatologii i wenerologii. Dzięki połączeniu tych dziedzin może jeszcze sprawniej kierować terapią pacjenta, dzięki czemu leczenie jest szybkie i skuteczne.

W kontaktach z pacjentem ceni sobie bezpośredniość i otwartość, dba również o odpowiedni komfort psychiczny chorego bowiem faktem jest, iż szereg schorzeń z zakresu jej specjalizacji jest wielce krępująca. Wiedza i wieloletnie doświadczenie daje jej solidne podstawy do zachowania w pełni profesjonalnego.

Specjalizacje

Dermatologia
Wenerologia
Medycyna estetyczna
Trychologia