Znamiona skórne powinny być poddawane kontroli ze względu na istnienie dużego ryzyka przekształcenia ich w nowotwór złośliwy. Okazuje się, że to właśnie rak skóry jest najczęściej diagnozowany przez onkologów. Wczesne wykrycie „złośliwości” znamion daje ogromną szanse na całkowite wyleczenie.

Najskuteczniejszym i nieinwazyjnym badaniem znamion jest ich ocena przy pomocy dermatoskopu. W Clinica Dermatologica w tym celu korzysta się ze sprzętu najwyższej jakości, to microDERM® Luminis, który imituje chromatyczne widmo światła dziennego. Dzięki temu wszelkie znamiona skórne analizowane są w wielokrotnym powiększeniu.

Podstawą badania znamion jest określenie ich charakteru. Najczęściej zmiany barwnikowe mają charakter łagodny, natomiast jeśli istnieje podejrzenie ich „złośliwości” to lekarz kieruje pacjenta na dodatkowe, potwierdzające bądź wykluczające chorobę badania. Jeśli znamię może stanowić zagrożenie dla zdrowia bądź życia należy je usunąć zanim jeszcze doprowadzi do zachorowania na czerniaka złośliwego.

Kiedy warto badać znamiona?

  • Kiedy osoba charakteryzuje się bardzo jasną karnacją i jasnymi włosami,
  • Kiedy na skórze widoczna jest duża ilość piegów,
  • Kiedy skóra jest skłonna do podrażnień i poparzeń słonecznych,
  • Kiedy na skórze występuje duża liczba zmian o charakterze barwnikowym,
  • Kiedy znamiona maja różną strukturę i wielkość,
  • Kiedy w rodzinie występował już rak skóry.

Profilaktyczne badanie znamion pozwala na:

  • Wykluczenie choroby nowotworowej,
  • Wykrycie nowotworu we czesnym stadium choroby,
  • Dużą skuteczność leczenia w przypadku zdiagnozowania nowotworów w początkowej fazie.